Cách Mời Tất Cả Bạn Bè Like Trang Một Cách Nhanh Nhất 2018 part1

0
346

1. Với mở rộng của Google Chrome:
Chúng ta sử dụng tiện ích mở rộng từ trình duyệt Google Chrome, hãy làm theo các bước sau đây:
Bước 1: Tải và thêm tiện ích TẠI ĐÂY cài đặt phần mở rộng cho trình duyệt Chrome của mình.

Bước 2: Mở tiện ích từ trang cá nhân facebook của bạn
Bước 3: Mở Fan Page mà bạn cần mời bạn bè like => Chọn phần mời bạn bè
Bước 4: Mộ cửa sổ pop up sẽ hiện ra => Click vào tiện ích và sử dụng nó

Bước 5 : Sau đó đợi tợi ích load xử lý và mời bạn bè like.
(Thời gian thực hiện cho quá trình này phụ thuộc vào bao nhiêu bạn bè bạn có)
Bước 6: Khi tiện ích đã mời bạn bè xong sẽ hiện ra thông báo đã hoàn thành.