Hướng Dẫn AE Verify Facebook 2018

0
1125

Hướng Dẫn AE Verify Facebook • Mới Nhất 2018 •

– FaKe IP Ấn Độ Và Ngôn Ngữ (us . uk) Đều Được
FAKE BẰNG GEOPROXY

Tải Geoproxy

Bước 1 : VÀO LINK FACEBOOK NÀY ĐIỀN THÔNG TIN: TẠI ĐÂY
Bước 2 : Email Facebook Cần Verify (Mail Là Mình Ví Dụ Vậy Thôi Nhé)
Bước 3 : Phần Bổ Sung
I think that’s a misnomer!
That’s my identification!
Bước 4 : Chọn Tệp Upload CMND Lên
( CMND Thật Thì Luôn Luôn Ok Rồi .. 2 Mặt Còn Ok Hơn ) 😛

ĐÂY LÀ PHẦN REP:
Hello facebook team: This is my id card.I’m sorry the wrong information in this. I hope that will be soon confirmed this account with the following information
Full name: Tên FB Cần Verify
Date of birth : Ngày Tháng Năm Sinh FB
Thanks facebook team
<ĐÍNH KÈM CMND>