Tất Cả Trong Một Với Google Tag Manager

0
101

 • Quy trình thiết lập trình quản lý thẻ của Google gồm những bước:

Bước 1: Xác định yêu cầu theo dõi

Nghĩ về những thông tin mà bạn muốn thu thập chúng, nghĩ tới những thẻ mang thể bổ sung cần thiết cho việc theo dõi trang web.

Yêu cầu theo dõi sẽ phụ thuộc vào trạng thái di chuyển hiện tại như:

 1. Di chuyển từ một sản phẩm ko phải của Google như “Omniture” quý phái Universal Analytics(UA)
 2. Chuyển từ Google Analytics cổ điển quý phái Universal Analytics
 3. Di chuyển từ thẻ Google Analytics được mã hóa cứng quý phái những thẻ được triển khai qua GTM
 4. Cài đặt Google Analytics mới và tất cả những thẻ khác thông qua GTM
 5. Di chuyển hàng trăm cài đặt cấu hình khác nhau cùng với GA cổ điển quý phái Universal Analytics qua GTM

Bước 2: Thực hiện kiểm tra thẻ của trang web trực tiếp

Trong kiểm tra thẻ, nên xác định tất cả những thẻ thực hiện đang được mã hóa cứng trên trang web trực tiếp.

Nên ghi lại những thông tin sau về từng thẻ được triển khai.

 1. Mục đích gắn thẻ này là gì? Dữ liệu gì đang được thu thập
 2. Thẻ gửi dữ liệu ở đâu
 3. Thẻ vẫn phục vụ đúng mục đích ban đầu hay đã lỗi thời
 4. Thẻ thu thập dữ liệu như thế nào
 5. Thẻ thu thập dữ liệu trên trang nào
 6. lúc nào thẻ thu thập dữ liệu

Cần ghi lại tất cả những thông tin đó lại vào một file excel để mang thể theo dõi được những thẻ tốt hơn.

Bước 3: Tạo thiết kế kỹ thuật và chức năng cho thẻ

Thiết kế chức năng là những gì mà bạn phải làm cho thẻ của mình, thiết kế kỹ thuật là cách chức năng dự định sẽ được thực hiện trong mã và tạo ra thành quả.

Định dạng mà thẻ của bạn sẽ tạo ra cũng là thiết kế kỹ thuật của thẻ của bạn. lúc đã biết thiết kế kỹ thuật và chức năng, bạn mang thể kiểm tra những thẻ trên trang web phát triển của mình và đảm bảo rằng nó hoạt động theo cách trước lúc triển khai thẻ trên trang web dàn xếp của khách hàng.

Bước 4: Lập kế hoạch triển khai thẻ

Lập kế hoạch bao gồm việc xác định toàn bộ chuỗi trong đó bạn sẽ nhập từng thẻ một vào GTM mà ko vi phạm theo dõi hiện tại hoặc tạo những vấn đề kỹ thuật.

mang hai cách triển khai thẻ

+ Triển khai thẻ hoàn chỉnh: mang nghĩa là di chuyển tất cả những thẻ được mã hóa cứng của bạn quý phái GTM.

+ Triển khai thẻ một phần: mang nghĩa là chỉ di chuyển một tập con của những thẻ được mã hóa cứng quý phái GTM.

Nhưng toàn bộ điểm sử dụng GTM là loại bỏ nhu cầu chỉnh sửa mã trang web nhiều lần, chỉ để thêm, xóa hoặc chỉnh sửa thẻ. Bạn sẽ ko thể hoàn thành được mục tiêu này nếu giữ những thẻ được mã hóa cứng trên trang web.

Để mang được toàn bộ tiện dụng của GTM, bạn phải loại bỏ tất cả những thẻ được mã hóa cứng khỏi trang web và triển khai chúng thông qua thẻ vùng chứa.

Bước 5: Đánh giá rủi ro

Việc di chuyển thẻ quý phái GTM ko hề dễ dàng như bạn nghĩ . Giải pháp quản lý thẻ ngư GTM sẽ ko giúp bạn vượt ra ngoài việc thực hiện một số tác vụ cơ bản(cài đặt mã theo dõi Google Analytics, một số sự khiếu nại theo giỏi cơ bản v.v… ) nếu bạn ko biết gì về DOM và JavaScript.

Sức mạnh của GTM nằm trong việc sử dung những biến của nó. Nhiều lần biến được xác định trước sẽ ko thực hiện thủ thuật và bạn cần phải tạo biến JavaScript tùy chỉnh, thẻ HTML tùy chỉnh hoặc sử dụng phần tử DOM, v.v…

Bạn cần mang kiến thức tốt về DOM và mã Javacript

 • Bạn mang thể đi sâu vào một phần tửu DOM cụ thể ko?
 • Bạn mang hiểu cách giao diện điều khiển gỡ lỗi hoạt động hay ko?
 • Bạn mang hiểu biến số là gì, chức năng và lớp dữ liệu hoạt động như thế nào?
 • Bạn mang tự tin gỡ lỗi cài đặt GTM của mình hoặc là hoàn lại về phiên bản hoạt động trước đó nếu mang xảy ra sự cố ko.

Bạn cần thực hiện loại đánh giá rủi ro trước lúc quyết định di chuyển thẻ vào việc triển khai thẻ thuê ngoài hoặc của riêng bạn cho bên thứ ba.

Ngoài chuyên môn về kỹ thuật, bạn cần xem xét thêm những yếu hèn tố sau trước lúc bắt đầu quá trình di chuyển:

 1. Kích thước và độ phức tạp của trang web
 2. Độ phức tạp của việc theo dõi

Bước 6: Tạo tài liệu phạm vi dự án

Tài liệu phạm vi phát thảo tất cả những phân phối của dự án và xác định những ràng buộc,        giả định, tài nguyên, giá thành và những mốc quan trọng.

Di chuyển thẻ quý phái GTMlaf một dự án, cho cả bạn và CNTT. Nên tạo một tài liệu phạm vi dự án để mang được một khách hàng vì họ cần phải biết trước về những yêu cầu của bạn trước lúc bắt đầu quá trình di chuyển.

Đó là cách tuyệt vời để quản lý được những mong muốn của khách hàng và tránh những sựu nhầm lần hay bất đồng hoặc xung đột.

Bước 7: Nhận tậu từ CNTT

Mục đích chính của việc sử dụng GTM là tăng tốc và hợp lý hóa. mang rất nhiều blog ở đó mang thể cho bạn biết cách sử dụng GTM để khắc phục sự cố theo dõi cụ thể và trong nhiều trường hợp nếu bạn làm theo hướng dẫn, bạn mang thể khắc phục được sự cố đã xảy ra.

Mỗi lần mà bạn làm theo hướng dẫn của một người nào đó hoặc sử dụng mã của người khác mà ko hiểu rõ về môi trường phát triển của bạn, bạn sẽ mang rủi ro nhất định với đoạn mã và hành động của bạn. Rủi ro này sẽ tăng lên nếu bạn làm việc trên một trang web to mang hàng chục cấu hình khác nhau.

lúc tìm cách bỏ qua bộ phận CNTT bằng cách triển khai mã qua GTM, bạn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về mã và hàng động của mình. Một trang web thương mại điển hình được cập nhật mọi lúc và nếu ko liên quan tới CNTT trong việc triển khai mã, họ mang thể đặt sai thẻ chứa hoặc phá vỡ lớp dữ liệu của bạn.

Bước 8: Thiết lập tài khoản quản lý thẻ của Google

những thao tác tạo trình quản lý thẻ Google

Bước 1. Đăng nhập vào GTM: https://tagmanager.google.com bằng tên người tiêu sử dụng và mật khẩu Google của bạn.

Bước 2. Nhấp vào liên kết ‘tạo tài khoản’ trên trang chủ. Thông thường chỉ cần một tài khoản GTM cho mỗi nhà hàng.

Bước 3. Đặt tên cho tài khoản GTM mới của bạn sau tên nhà hàng của bạn và sau đó tìm quốc gia của bạn từ danh sách thả xuống.

Bước 4. tìm “Chia sẻ dữ liệu ẩn danh với Google và những người khác” sau đó nhấp vào nút kế tiếp.

Bước 5. Nhập tên vùng chứa của bạn sau tên trang web và sau đó tìm ‘Web’ (sử dụng vùng chưa GTM trên trang web).

Mỗi công ty chỉ nên có một tài khoản
Mỗi công ty chỉ nên có một tài khoản

Bước 6. Nhấp và nút ‘Tạo’

Bước 7. Đọc thỏa thuận điều khoản dịch vụ Trình quản lý thẻ Google và sau đó nhấp nút ‘mang’:

Đọc điều khoản thoả thuận và chấp nhận
Đọc điều khoản thoả thuận và chấp nhận

Bước 8. Nếu mang kinh doanh trong khu vực Kinh tế châu Âu thì trước tiên bạn cần đọc và chấp nhận điều khoản xử lý dữ liệu theo yêu cầu của GDPR trước lúc bạn mang thể chấp nhận thỏa thuận điều khoản dịch vụ GTM.

Bước 9: Cài đặt thẻ vùng chứa GTM trên trang web dàn dựng

Điều hướng tới phần ‘quản trị’ của tài khoản GTM và sau đó nhấp vào liên kết ‘Cài đặt trình quản lý thẻ của Google’.

Sao đó, sao chép mã GTM trên mỗi trang trong trang web dàn dựng của bạn bằng cách thực hiện theo hướng dẫn của GTM:

Sao chép mã GTM và làm theo hướng dẫn
Sao chép mã GTM và làm theo hướng dẫn

Đảm bảo rằng thẻ vùng chứa của bạn nằm trên mỗi trang web, ko làm hỏng chức năng của trang web dàn dựng hoặc tạo ra những sự cố theo dõi trên trang web dàn dựng.

Nếu bạn mang ứng dụng dành riêng cho thiết bị di động, bạn cũng cần tạo thẻ vùng chứa ứng đụng dành cho thiết bị di động riêng biệt.

Bước 10: Tạo, kiểm tra và xuất bản những thẻ trên trang web dàn dựng

Tạo và kiểm tra từng thẻ một trên trang web dàn dựng theo kế hoạch triển khai thẻ của bạn. những thẻ phụ thuộc vào nhau mang thể triển khai đồng thời, triển khai thẻ theo thứ tự mà ko phá vỡ theo dõi hiện tại hoặc tạo ra những vấn đề kỹ thuật.

Thêm lớp dữ liệu ngay phía trên đoạn mã chứa và khởi tạo nó cho từng trang web riêng biệt, kiểm tra thẻ ở chế độ xem trước và gỡ lỗi.

 • Kiểm tra thẻ trên những trình duyệt và thiết bị web khác nhau.

Đảm bảo rằng thẻ đang được kích hoạt từ vùng chứa GTM và ko phải từ mã nguồn của trang.

Đảm bảo rằng thẻ ko kích hoạt hai lần và đang kích hoạt trên tất cả những trang web được nhắm mục tiêu.

 • Nhớ trình gỡ rối GTM ko cung cấp kiểm tra toàn bộ.

ko nên tin mù quáng vào công cụ kiểm tra duy nhất này.

lúc đã thực hiện kiểm tra, nên xuất bản từng thẻ một trên trang web dàn dựng và đồng thời xóa thẻ được mã hóa cứng tương ứng khỏi trang web.

Bước 11: Cài đặt thẻ vùng chứa GTM trên trang web trực tiếp

Tạo và cài đặt thẻ vùng chứa GTM mới trên trang web trực tiếp. Phải đảm bảo được rằng thẻ này ko làm hỏng chức năng trang web, kiểm tra thẻ vùng chứa trong những trình duyệt và thiết bị khác nha, điều quan trọng ở đây là bạn giữ hai phiên bản khác nhau của thẻ vùng chứa của chính bạn.

Việc duy trì hai phiên bản khác nhau của thẻ vùng chứa mang thể khó khăn nhưng điều này là cần thiết và tránh rủi ro trên trang web trực tiếp.

Bước 12: Tạo, xuất bản và kiểm tra thẻ trên trang web trực tiếp

ko được tự động nhập cấu hình GTM(thẻ, biến, trình kích hoạt) từ vùng chứa dàn dựng vào vùng chứa trực tiếp. Bạn ko thể nào kiên cố rằng vùng chứa dàn dựng là chính xác của vùng chứa trực tiếp và bạn sẽ ko muốn vô tình ghi đè cài đặt cấu hình của vùng chứa trực tiếp.

Thay vì khách hàng nhập cấu hình GTM từ vùng chứa dàn dựng, hãy tạo, xuất bản và thử nghiệm từng thẻ một theo cách thủ công trên trang web trực tiếp theo kế hoạch triển khai của bạn.

Bước 13: Thực hiện kiểm tra thẻ của trang web trực tiếp

Thực hiện kiểm tra thẻ khác trên trang web trực tiếp. Mục đích của việc kiểm tra này là:

 1. ko mang trang nào thiếu thẻ vùng chứa.
 2. Thẻ tiếp thị và đo lường nằm trên tất cả những trang được nhắm mục tiêu.
 3. Mỗi thẻ đang kích hoạt và đang được kích hoạt khỏi vùng chứa chứ ko phải từ mã nguồn của trang.
 4. ko mang thẻ nào được kích hoạt hai lần.
 5. những lớp dữ liệu điều nguyên vẹn.
 6. Mỗi thẻ đang hoạt động theo cách cần thiết.
 7. ko mang thẻ nào vi phạm tính năng theo dõi hoặc chức năng hiện tại.

Nhập – Xuất những Tệp Vùng Chứa Trong GTM

Lợi thế của việc sử dụng tính năng vùng chứa xuất trong GTM là gì?

Thông qua tính năng vùng chứa xuất, bạn mang thể chia sẽ cấu hình GTM của mình (còn gọi là thẻ, trình kích hoạt và biến) với bất kỳ bên thứ ba nào. Điều đó mang nghĩa, nếu bạn muốn chia sẻ cấu hình GTM của mình để theo dõi video với bên thứ ba hoặc trng web khác, bạn mang thể thực hiện điều đó thông qua tính năng vùng chứa xuất GTM. Đối với việc muốn chia sẻ phiên bản vùng chứa hoặc ko gian làm việc cụ thể, nếu bạn muốn sao lưu một phiên bản vùng chứa hoặc ko gian làm việc cụ thể hãy sử dụng tính năng xuất vùng chứa.

Cách xuất ko gian làm việc trong GTM

Làm theo những bước sau đây:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản GTM của bạn và sau đó nhấp vào tab ‘Quản trị’:

Đăng nhập vào tài khoản GTM của bạn
Đăng nhập vào tài khoản GTM của bạn

Bước 2: Nhấp vào liên kết ‘Xuất vùng chứa’ bên dưới cột ’Vùng chứa’:

Xuất vùng chứa
Xuất vùng chứa

Bước 3: Nhấp vào nút ‘tìm phiên bản hoặc ko gian làm việc’

Bước 4: tìm ko gian làm việc bạn muốn xuất:

Chọn không gian làm việc bạn muốn xuất
Chọn không gian làm việc bạn muốn xuất

Bước 5: Nhấp vào nút xuất. Sẽ mang một hợp thoại cung cấp để tùy tìm mở JSON ko gian làm việc đã xuất hoặc lưu tệp vào đĩa cứng.

Bước 6: Lưu tệp và sao đó tìm OK

Bước 7: Nhấn hủy để đóng tính năng xuất vùng chứa.

Như vậy, mình vừa giới thiệu cho khách hàng những điều cơ bản về Google Tag Manager, để cho những bạn từ cơ bản tới nâng cao mang thể dễ dàng tìm hiểu và tự áp dụng được cho websitw của mình. Dù rằng mang thể mình và khách hàng đã sử dụng qua GTM, nhưng ắt hẳn vẫn còn nhiều kiến thức chưa biết về công cụ tuyệt vời này. Thế nên nếu bài viết còn thiếu sót thì khách hàng cùng chia sẻ bên dưới để mọi người được học hỏi với nhé.

Nguồn bài viết được lấy từ Google.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here