Tut Unlock 583, 030, 817 bằng cách đá dạng tưởng nhớ

0
66

ANH EM VÀO LINK: https://www.facebook.com/help/contact/228813257197480

  • Tên đầy đủ của bạn: Là tên tài khoản Facebook còn sống.
  • Địa chỉ email liên hệ của bạn : là địa chỉ Email của acc còn sống.
  • Tên đầy đủ trên tài khoản của người này: tên tài khoản bị khóa theo link 583, 030 , 817
  • Địa chỉ web (URL) dành cho dòng thời gian của người này: copy link của tài khoản bị khóa
  • Địa chỉ email của tài khoản: là địa chỉ Email của tài khoản bị khóa.
  • Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?: Bạn chọn “Vui lòng tưởng nhớ tài khoản này”

DOWLOAD GIẤY CHỨNG TỬ  TẠI ĐÂY

và Fake Thông tin của tài khoản bị khóa.

Chọn ngày qua đời trước ngày bạn Unlock 1 ngày. Ví dụ: Hôm nay là 18/12/2018 thì bạn chọn ngày 17/12/2018.

Nhấn nút Gửi để tài khoản được đá sang dạng Tưởng nhớ.

BƯỚC 2 : CÁC BẠN VÀO LINK : https://www.facebook.com/help/contact?id=292558237463098

  • Tên đầy đủ của bạn: tên tài khoản bị khóa theo link 583, 030 , 817 ( vừa đá dạng sang tưởng nhớ )
  • Địa chỉ email liên hệ của bạn là : 1 địa chỉ mail trắng (chưa từng sử dụng)
  • Địa chỉ email của bạn là : địa chỉ Acc đang bị lock (tưởng nhớ)
  • Bạn Up CMND có ảnh mặt của bạn dùng tay cằm CMND để tăng độ tin tưởng.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here