► TuT Unlock FAQ 723 ◄

0
2232

• Xin Chào AE •
Bước 1 : Chuẩn Bị 1 CMND Chuẩn Như Info FB >>> CMND Thật Còn Tốt
( 2 Mặt Là Okay Luôn )
Bước 2 : FaKe IP Hàn Quốc Và Ngôn Ngữ ( uk )
-3 Link Dưới :
LINK 1:TẠI ĐÂY
LINK 2:TẠI ĐÂY
LINK 3:TẠI ĐÂY
Thông Tin Bổ Sung Của Link 279 và 907
-I think this is a mistake. I can confirm
my account through the government identification card.
– Ra Case Thì Rep Ở Case . Không Thì Vào Gmail Rep Nhé AE –
Mẫu Rep ►
Hello Facebook Team :
This is of my identity card issued by the government, so please check it and unlock my account
Email: (Mail Facebook Bị Khóa )
Full name: ( Tên trong nick )
Birthday: ( Ngày tháng sinh trong nick )
TUT EDIT BY MNT
Nguồn NTQ