“MIỄN PHÍ” bộ hiệu ứng Dynamic Type Presets Combo Pack, trị giá 29$ trên videohive

0
202

Dynamic Type Presets Combo Pack

Tải Xuống

E3D Dynamic Type Presets Combo Pack

Video Copilot Element 3D Kiểu đặt trước:

15 cài đặt trước hoạt ảnh văn bản động khác nhau

 hình ảnh DTP_01.gif hình ảnh DTP_02.gif ảnh DTP_03.gif  ảnh DTP_04.gif hình ảnh DTP_05.gif ảnh DTP_06.gif  hình ảnh DTP_07.gif ảnh DTP_08.gif hình ảnh DTP_09.gif  ảnh DTP_010.gif hình ảnh DTP_011.gif ảnh DTP_012.gif  hình ảnh DTP_013.gif hình ảnh DTP_014.gif ảnh DTP_015.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ae Template Các tính năng của dự án: 

Element 3D V2.2 requdired
Opticle Flares requdired
Tổng thành phần 12
12 Text Placeholders
4 Image / Video Placeholder
Độ phân giải Full HD (1080p) 25 fps
Duration – 01:03
CC 2012 trở lên Bản
nhạc không được bao gồm (Nhạc)
Phông chữ không được bao gồm

Tải Xuống

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here