Cách Mời Tất Cả Bạn Bè Like Trang Một Cách Nhanh Nhất 2018 PART2

0
209

Bước 1: Tới trang cần mời bạn bè like trên Facebook của bạn
Bước 2: Click vào mời mời bạn bè và cửa sổ pop up mời bạn bè hiện ra
Bước 3 : Bây giờ bấm F12 => Console hoặc tổ hợp phím Ctrl + Shift + J
Bước 4: Copy toàn bộ mã code sau và dán vào cửa sổ đó
Coppy CODE trong ngoặc nhé: “var inputs = document.getElementsByClassName(‘uiButton _1sm’); for(var i=0; i