Hướng Dẫn Mở Khóa Facebook || Cách Unlock CheckPoint 72h Về trong ngày

0
304

Bước 1 : FaKe IP Canada NN UK
Bước 2 : Vào LINK NÀY Thay WwW.Facebook Thành M.Facebook
– Ô 1 : Điền Tên FB
– Ô 2 : Điền Họ + Tên Đệm
– Chọn Giới Tính
– Chọn Ngày Tháng Năm Sinh
– Upload CMND
– Tích Chọn Vào Ô
– Và Send ( Gửi )
TẢI TUT Tại đây