Thể lệ giải thưởng của NIT1

0
340

Phần thưởng CTV sẽ chia ra làm 2 loại: ( áp dụng từ ngày 1/5 )

1. Bài viết ngày ( 1.000 đồng / bài / ngày )

2. Bài viết tuần ( 50.000 đồng / bài / tuần )

  1. Bài viết ngày ( 1.000 đồng / bài / ngày ).

Sẽ có 5 bạn trong ngày nhận được 1.000 đồng cho 1 bài viết tốt nhất trong ngày hôm đó, tổng kết vào cuối tuần. ( bài viết sẽ do mình trực tiếp kiểm tra có đạt hoặc không nhé )

Nghĩa là sẽ chỉ có 5 bạn trong tổng số các bạn nhận được 1.000 / ngày viết bài.

2. Bài viết tuần ( 50.000 đồng / bài / tuần )

Cuối tuần thứ 7 hàng tuần mình sẽ công bố giải thưởng bài viết tốt nhất trong tuần và trao thưởng bằng card điện thoại cho người chủ bài viết tốt đó.