Share key Bản Quyền bộ Adobe CS6 (toàn bộ sản phẩm của CS6).

0
275

Nay rảnh rỗi em xin phép share key Bản Quyền bộ Adobe CS6 (toàn bộ sản phẩm của CS6). 🙂

Bước 1: Vào link này để tải soft mà các bác muốn tải

Vào trang chủ của Adobe chọn soft cần tải

Bước 2: Trong quá trình tải, lấy key cho phần mềm mà các bác đang down.

CS6 Design Standard

Photoshop CS6
Illustrator CS6
InDesign CS6
Acrobat X Pro
Bridge CS6
Media Encoder CS6Key:
Windows: 1408-1551-7746-1230-1606-3819
Mac: 1408-0923-5852-7233-9858-6163CS6
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Design & Web PremiumPhotoshop CS6 Extended
Illustrator CS6
InDesign CS6
Dreamweaver CS6
Flash Professional CS6
Acrobat X Pro
Bridge CS6
Media Encoder CS6
Fireworks CS6Key:
Windows: 1543-1629-9495-4496-3504-3227
Mac: 1543-0044-1398-4731-9571-1123
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
CS6 Production PremiumAdobe Premiere Pro CS6
After Effects CS6
Photoshop CS6 Extended
Adobe Audition CS6
SpeedGrade CS6 Bridge CS6
Prelude CS6
Illustrator CS6
Encore CS6
Flash Professional CS6
Media Encoder CS6Key:
Windows: 1328-1510-8572-2936-9669-5797
Mac: 1328-0128-1741-7178-5800-0268
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
CS6 Master CollectionPhotoshop CS6 Extended
Illustrator CS6
InDesign CS6
Acrobat X Pro
Flash Professional CS6
Flash Builder 4.6 Premium Edition
Dreamweaver CS6
Fireworks CS6
Adobe Premiere Pro CS6
After Effects CS6
Adobe Audition CS6
SpeedGrade CS6
Adobe Prelude CS6
Encore CS6
Bridge CS6
Media Encoder CS6

Key:
Windows: 1325-1605-7197-6687-3810-3419
Mac: 1325-0649-7811-4978-7504-1029

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Key Từng ứng dụng:

Photoshop CS6 Extended:
Windows: 1330-1565-9963-8317-9679-4859
Mac: 1330-0344-5078-1445-2091-4683Illustrator CS6:
Windows: 1034-1505-1959-4345-4552-3350
Mac: 1034-0185-7549-7620-6592-2578
Dreamweaver CS6:
Windows: 1192-1619-8075-7381-8072-8056
Mac: 1192-0974-3639-4481-2956-0229

Premiere Pro CS6:
Windows: 1132-1574-8953-2784-0165-6423
Mac: 1132-0505-5936-6423-2707-5968

After Effects CS6:
Windows: 1023-1201-4558-7208-9934-9544
Mac: 1023-0901-7911-1484-4606-6095

Flash Professional CS6:
Windows: 1302-1407-5245-0198-8200-7078
Mac: 1302-0632-8658-9969-0739-6932

InCopy CS6:
Windows: 1036-1194-6851-3218-6165-4394
Mac: 1036-0956-7799-8529-2916-9365

Acrobat XI:
Windows: 1118-1221-3039-1733-7589-8487
Mac: 1118-0664-3482-7425-7356-1691

Bước 3: Nhập key vào rồi, nó bắt đăng nhập vào hệ thống của nó, có acc thì đăng nhập, không có acc thì Reg 1 acc rồi đăng nhập.
P/S: Key chỉ hoạt động ổn định, trơn tru khi các bác đăng nhập tài khoản adobe của các bác vào hệ thống của adobe, nếu k đăng nhập thì chỉ dùng dc 15 ngày thôi.
Thân ái!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here