TUT REPORT FACEBOOK DIE MD

0
201

Report die md facebook

Bước 1: Tạo 1 tài khoản giả giống hệt tài khoản bạn muốn báo cáo ( AVATAR + TIỂU SỬ + NGÀY THÁNG NĂM SINH + ẢNH BÌA)

Bước 2:  Phải có ít nhất là 3 – 5 bạn chung với tài khoản bạn muốn báo cáo nhé.

Bước 3: Dùng Hola để chuyển IP sang Li-Bi và chọn ngôn ngữ UK

Tải Hola tại Đây

Bước 4: Thêm quê quán + nơi sinh là ” Đài Bắc ”

Bước 5: Vào báo cáo vitim mạo danh tôi theo thứ tự

3 Chấm =>> Dòng 2 =>> Dòng 2 =>> Dòng 1 =>> Gửi

3 Chấm =>> Dòng 2 =>> Dòng 4 =>> và Gửi

3 Chấm =>> Dòng 3 =>> Dòng đầu =>> và Gửi

Cuối cùng là ngồi lót dép ưng die

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here